اخبار استان

روز «جهانی پرندگان مهاجر» به خاطر پرنده ها شب ها نور چراغ ها را کم کنید

روز «جهانی پرندگان مهاجر» به خاطر پرنده ها شب ها نور چراغ ها را کم کنید

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، هر ساله با فرا رسیدن، دومین شنبه ماه May میلادی، که امسال مصادف با 24 اردیبهشت می باشد، روز جهانی پرندگان مهاجر در تمام جهانی گرامی داشته می شود. هدف از انتخاب یک روز در تقویم جهانی بعنوان روز جهانی پرندگان مهاجر، ایجاد حساسیت در افکار عمومی و بالا بردن سطح آگاهی مردم در خصوص اهمیت پرندگان مهاجر و ضرورت حفاظت و حمایت از آنها در جهان می باشد و در همین راستا هر سال شعاری در این خصوص انتخاب شده که شعار امسال "بخاطر پرنده ها شب ها نور چراغ ها را کم کنید" می باشد. این شعار اشاره به یکی از تهدیدات پرندگان مهاجر یعنی نورهای مصنوعی دارد که با ایجاد اختلال در مسیریابی، یک تهدید جدی برای جمعیت پرندگان مهاجر محسوب می گردد و امسال، کمپین روز جهانی پرندگان مهاجر قصد دارد با انتخاب این شعار، توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب نموده، تا با ترغیب مردم در کاهش استفاده از نورهای مصنوعی در طول شب به حفاظت از این پرندگان کمک نمایند.
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها