راهنمای مراجعین و گردش کار

1398/5/2 چهارشنبه
تمامي حقوق وب سايت متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است
1398/5/2 چهارشنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"
1398/4/19 چهارشنبه
logo
1398/4/19 چهارشنبه
1391/12/13 یکشنبه


مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست

فهرست خدمات اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد


ارتباط مدیر

پیگیری ارتباط با مدیر

مراحل گردش کار در بخش محیط انسانی


دبیرخانه مدیرکل  معاونت نظارت و  پایش   کارشناس مسئول   کارشناس جهت تکمیل مدارک اعم از بازدید و اخذ مدارک تأیید کاربری و ...  اخذ تعرفه قانونی   پرینت نامه توسط بخش تایپ  کارشناس جهت پاراف کارشناس مسئول جهت پاراف  معاونت بخش  جهت پاراف  مدیر کل جهت امضا نهایی   دبیرخانه جهت ثبت   ارسال به ارگانهای مربوطه توسط سیستم اتوماسیون اداری


 

مراحل گردش کار در بخش محیط طبیعی

دبیرخانه مدیرکل معاونت محیط طبیعی کارشناس مربوطه ادارات شهرستان جهت بررسی و اعلام نظر اداره کل معاونت محیط طبیعی کارشناس مربوطه اعلام نظر نهایی دبیرخانه 

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"