شماره تماس معاونت ها و ادارت ستادی

1399/5/7 سه‌شنبه
نام واحد شماره تماس
معاونت نظارت و پايش- محمدرضا کوچک زاده 03538223303- داخلی 140
معاونت توسعه مديريت و منابع- مرضيه غني زاده
 
03538223303- داخلی 119
معاونت فني- اعظم حبيبي پور 03538223303- داخلی 180
اداره محیط انسانی- هادی فرخی

03538223303- داخلی 157
اداره نظارت و پایش- دامون سلیمانی زاده

03538253303- داخلی 149
اداره آزمایشگاهها- مژگان رضوانفر

03538253303- داخلی 150
اداره محیط طبیعی- مریم عابدینی

03538223303- داخلی 188
اداره نظارت بر حیات وحش- حجت دهقان

03538253303- داخلی 181
اداره برنامه ریزی و منابع- مجید شریفی

03538223303- داخلی 112
اداره حقوقی- الهام ذبح کننده

03538253303- داخلی 169
اداره مدیریت عملکرد- مريم ميرزاباقري

03538253303- داخلی 171
اداره یگان حفاظت محیط زیست- علی اکبر کارگر

03538253303- داخلی 190
اداره حراست- شهاب الدین فرازمند

03538253303- داخلی 170
اداره امور اداری – منصور حسینی

03538253303- داخلی 120
اداره آموزش و پژوهش- نرگس کریمیان

03538253303- داخلی 172
اداره روابط عمومی – مهدیه السادات حدادیان

03538253303- داخلی 166

 
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها