شماره تماس معاونت ها و ادارت ستادی

1399/5/7 سه‌شنبه
نام واحد شماره تماس
معاون محيط زيست انساني- محمدرضا کوچک زاده 03538223303- داخلی 140
معاونت توسعه مديريت و منابع- مرضيه غني زاده
 
03538223303- داخلی 119
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي- اعظم حبيبي پور 03538223303- داخلی 180
رئيس اداره ارزيابي زيست محيطي، بررسي آلودگي هوا و تغيير اقليم- هادی فرخی

03538223303- داخلی 157
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان يزد- سيد مصطفي ميرزاده

03538253303- داخلی 148
رئيس اداره پايش و امور آزمایشگاهها- مژگان رضوانفر

03538253303- داخلی 150
رئيس اداره حفاظت و مديريت زيستگاهها و امور مناطق - مریم عابدینی

03538223303- داخلی 188
رئيس اداره حفاظت و مديريت حيات وحش، موزه تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيکي - حجت دهقان

03538253303- داخلی 181
رئيس اداره برنامه، بودجه و فناوري اطلاعات - مجید شریفی

03538223303- داخلی 112
اداره حقوقی- الهام ذبح کننده

03538253303- داخلی 169
رئيس اداره مدیریت عملکرد- مريم ميرزاباقري

03538253303- داخلی 171
رئيس اداره یگان حفاظت محیط زیست- علی اکبر کارگر

03538253303- داخلی 190
رئيس اداره حراست- شهاب الدین فرازمند

03538253303- داخلی 170
رئيس اداره منابع انساني و پشتيباني – منصور حسینی

03538253303- داخلی 120
رئيس اداره آموزش و مشارکت مردمي- نرگس کریمیان

03538253303- داخلی 172
رئيس اداره روابط عمومی و امور رسانه– مهدیه السادات حدادیان

03538253303- داخلی 166

 
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها