شماره تماس معاونت ها و ادارت ستادی

1399/5/7 سه‌شنبه
نام واحد شماره تماس
معاون محيط زيست انساني- سيد مصطفي ميرزاده 03538253303- داخلی 140
معاونت توسعه مديريت و منابع- مرضيه غني زاده 03538253303- داخلی 119
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي- اعظم حبيبي پور 03538253303- داخلی 180
رئيس اداره ارزيابي زيست محيطي، بررسي آلودگي هوا و تغيير اقليم- فاطمه نخجيري 03538253303- داخلی 122
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان يزد-حسين زارع ارناني 03538253303- داخلي 106
رئيس اداره پايش و امور آزمایشگاهها- مژگان رضوانفر 03538253303- داخلی 150
رئيس اداره حفاظت و مديريت زيستگاهها و امور مناطق - مریم عابدینی 03538253303- داخلی 188
رئيس اداره حفاظت و مديريت حيات وحش، موزه تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيکي - حجت دهقان 03538253303- داخلی 181
رئيس اداره برنامه، بودجه و فناوري اطلاعات - مجید شریفی 03538223303- داخلی 112
رئيس اداره حقوقی- الهام ذبح کننده 03538253303- داخلی 169
رئيس اداره بازرسي و مدیریت عملکرد- مريم ميرزاباقري 03538253303- داخلی 171
سرپرست فرماندهي یگان حفاظت محیط زیست- محمدرضا خدارحمي 03538253303- داخلی 190
رئيس اداره حراست- هادي فرخي 03538253303- داخلی 170
رئيس اداره منابع انساني و پشتيباني منصور حسینی 03538253303- داخلی 120
رئيس اداره آموزش و مشارکت مردمي- نرگس کریمیان 03538253303- داخلی 172
رئيس اداره روابط عمومی و امور رسانه مهدیه السادات حدادیان 03538253303- داخلی 166
رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب، خاک و پسماند- زهره حکیم زاده 03538253303- داخلی 134

 
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"