قوانین،مقررات و دستورالعمل ها

1391/1/19 شنبه

لطفا جهت دسترسی به قوانین و مقررات محیط زیست از این لینک استفاده نمایید.دستورالعمل پايش آلودگي آبهاي زيرزميني مخازن و سدهاي باطله


دستورالعمل پايش آلودگي آب هاي زيرزميني محل هاي دفن پسماند


مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

ضوابط و معيارهاي محيط زيستي استقرار واحدهاي خدماتي

دستورالعمل چگونگی دفع فاضلاب انسانی

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی غیر حمایت شده در اسارت

دستورالعمل طرح و تکثیر و پرورش خزندگان، دوزیستان و بی مهرگان 1

دستورالعمل طرح و تکثیر و پرورش خزندگان، دوزیستان و بی مهرگان 2

دستورالعمل صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی

دستورالعمل صدور موافقت اصولی و پروانه ایجاد باغ های وحش و پرندگان

دستورالعمل برداشت سنگ لاشه یا رسوبات آبرفتی در مستثنیات اشخاص مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش

دستورالعمل عکاسی و تهیه و تولید فیلم های مستند در مناطق تحت مدیریت

دستورالعمل ورود طبیعت گردهای خارجی به مناطق تحت مدیریت

دستورالعمل ورود طبیعت گردهای داخلی به مناطق تحت مدیریت

دستور العمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت


دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش


دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت

بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها