قوانین،مقررات و دستورالعمل ها

1391/1/19 شنبه

لطفا جهت دسترسی به قوانین و مقررات محیط زیست از این لینک استفاده نمایید.

ضوابط اجرايي مديريت كاتاليستهاي مستعمل

دستورالعمل تعیین حدود تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر ( پیوست 1)


دستورالعمل تعیین حدود تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر ( پیوست 2)


دستورالعمل تعیین حدود تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر ( پیوست 3)


راهنمای عمومی اقدام در خصوص نمونه‌برداری و پایش آلودگی خاک (در راستای قانون حفاظت از خاک)مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

ضوابط و معيارهاي محيط زيستي استقرار واحدهاي خدماتي

دستورالعمل چگونگی دفع فاضلاب انسانی

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی غیر حمایت شده در اسارت

دستورالعمل طرح و تکثیر و پرورش خزندگان، دوزیستان و بی مهرگان 1

دستورالعمل طرح و تکثیر و پرورش خزندگان، دوزیستان و بی مهرگان 2

دستورالعمل صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی

دستورالعمل صدور موافقت اصولی و پروانه ایجاد باغ های وحش و پرندگان

دستورالعمل برداشت سنگ لاشه یا رسوبات آبرفتی در مستثنیات اشخاص مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش

دستورالعمل عکاسی و تهیه و تولید فیلم های مستند در مناطق تحت مدیریت

دستورالعمل ورود طبیعت گردهای خارجی به مناطق تحت مدیریت

دستورالعمل ورود طبیعت گردهای داخلی به مناطق تحت مدیریت

دستور العمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت


دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش


دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"