اخبار استان

مدیریت پسماندهای پزشکی در استان یزد از ابتدای سال جاری تا هم اکنون

مدیریت پسماندهای پزشکی در استان یزد از ابتدای سال جاری تا هم اکنون

رییس اداره امور آزمایشگاهها از 188 مورد پایش و نظارت بر بیمارستانهای استان از ابتدای سال جاری تا هم اکنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، رضوانفر در این خصوص گفت: مدیریت پسماندهای بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زائدات خطرناک دارای اهمیت به سزایی است و عدم توجه به مدیریت و کنترل این پسماندها در مراحل مختلف تولید، جمع آوری و حمل و نقل و دفع نهایی می تواند مشکلات عدیده ای را در جهت سلامت انسان و محیط زیست به ویژه در شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا به همراه داشته باشد.
وی گفت: بدین منظور این اداره کل نظارت مستمر خود را در سیستم های بی خطرساز بیمارستانی استان از طریق آزمایشگاههای سازمان حفاظت محیط زیست به انجام رسانیده و آنالیزهای مربوطه انجام شده است.
رییس اداره امور آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست یزد خاطر نشان ساخت: از بیست بیمارستان استان هیجده بیمارستان به سیستم بی خطرساز مجهز هستند که به صورت ماهیانه نتایج تست بی خطرساز خود را به صورت خوداظهاری به این اداره کل ارسال می کنند.
وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا هم اکنون تعداد 188مورد پایش و نظارت بر بیمارستانهای استان صورت گرفته است که در اکثر موارد مشکل خاصی مشاهده نشده است و عملکرد آنها مطابق با استانداردهای زیست محیطی بوده و در مواردی که عملکرد مورد تایید نبوده است این اداره کل در راستای انجام رسالت سازمانی خود در امر نظارت، ضمن انجام مکاتبات با دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی پیگیریهای لازم در خصوص مدیریت صحیح پسماندها در شرایط خاص فعلی را به انجام رسانده است.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید