اخبار برگزيده

اعمال نظارت زیست های محیطی بر واردات پسماند در استان یزد

اعمال نظارت زیست های محیطی بر واردات پسماند در استان یزد

معاونت محیط زیست انسانی اداره حفاظت محیط زیست استان یزد از اعمال نظارت های زیست محیطی بر واردات پسماند در استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، سید مصطفی میرزاده اظهار داشت: با توجه به درخواست یک واحد مبني بر واردات ضايعات كاغذ و مقوا و برابر با تعيين تكليف قانون مديريت پسماند به منظور نظارت بر نمونه برداري از محموله وارداتي توسط آزمايشگاه معتمد، کارشناسان این اداره کل در محل گمرك حاضر و پس از نمونه برداري از تمامي پارت ها و پلمپ نمونه توسط ناظر گمركات، موارد بررسی و بديهي است پس از وصول نتايج آزمايشات و تطابق با استانداردهاي زيست محيطي ساير مراحل صدور مجوز تحت سامانه جامع حفاظت محيط زيست صورت خواهد پذيرفت.

 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها