اخبار استان

ضرورت ورود دستگاههای مسئول به پیگیری بوی نامطبوع در سطح شهر

ضرورت ورود دستگاههای مسئول به پیگیری بوی نامطبوع در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، با توجه به شکایات متعدد مردمی در خصوص نارضایتی از بوی نامطبوع و آزاردهنده گاز در سطح شهر، اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با ورود به موضوع  و انجام پایش های متعدد روزانه و شبانه طی چندین هفته متوالی از شهرک صنعتی و تا شعاع چندین کیلومتری آن و همچنین رصد نقاط مختلف شهر که مورد شکایت مردمی بود موضوع را در دست بررسی قرار داد.
در این گشت و پایش های شبانه روزی و گفتگو با اهالی مناطق مختلف شهر، اکثر مردم از بوی شدید شبیه گاز گله مند و خواستار رسیدگی به این موضوع بودند که پس از بررسی های میدانی و فنی تیم های نظارت و پایش این اداره کل از نقاط مختلف شهر و در نهایت پس از جمع بندی های به عمل آمده تاکنون، بوی نامطبوع و آزاردهنده سطح شهر از فعالیت صنایع پیرامون محرز نگردید، لیکن پیگیری ها در این خصوص تا حصول نتیجه ادامه دارد.
لذا برای ادای رسالت قانونی و رفع نگرانی شهروندان از بوی نامطبوع گاز در سطح شهر می طلبد ارگان های ذیربط در این زمینه ورود و در رفع مشکل و شناسایی منشاء بو اقدامات لازم را معمول نمایند.

 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها