اخبار استان

افزایش نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد محیط زیست استان یزد

افزایش نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد محیط زیست استان یزد

رئیس اداره آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست استان یزد از 104 مورد پایش و نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، رضوانفر در این خصوص اظهار داشت: به منظور اجرای دستورالعمل خوداظهاری در پایش از ابتدای سال 1400 تاکنون، تعداد 104مورد پایش و نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد در بخشهای مختلف هوا، فاضلاب و پسماند توسط کارشناسان اداره امور آزمایشگاهها و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد انجام و ضمن بررسی نتایج و موارد مربوطه، پیگیریهای ضروری لحاظ شده است.
وی افزود: نتایج این نظارتها در سامانه جامع محیط زیست انسانی به ثبت رسیده و قابل مشاهده است.

 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها