اخبار استان

مهمترین اقدامات انجام شده پیرامون اثر طبیعی - ملی سرو ابرکوه در یکسال گذشته

مهمترین اقدامات انجام شده پیرامون اثر طبیعی - ملی سرو ابرکوه در یکسال گذشته

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد اقدامات مؤثري را برای حفظ و بقای اثر طبیعی - ملی سرو ابرکوه در یکسال گذشته انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، درخت کهنسال سرو ابرکوه بعنوان اثر طبیعی ملی به مساحت 3/2 هکتار از سال 1382 در زمره مناطق چهارگانه محیط زیست قرار گرفته و در سال 1387 مطالعات طرح جامع مدیریت آن تدوین و به تصویب رسیده است.
 از مهمترین برنامه های دارای اولویت در طرح جامع مدیریت منطقه، آزادسازی و تملک اراضی محدوده تعیین شده بود که به منظور اجرای طرح جامع مزبور و با پیگیری های متعدد، پس از گذشت 17 سال از ارتقاء سطح حفاظتی سرو کهنسال ابرکوه به اثر طبیعی - ملی، 1870 مترمربع از اراضی تحت مالکیت شهرداری ابرکوه واقع در محدوده حصار کشی شده مجموعه سرو (واقع در زون های طبیعت محدود شده و حفاظت شده) از محل اعتبارات ملی خریداری و به تملک دولت جمهوری اسلامی ایران درآمد.
لازم به ذکر است درخت کهنسال ابرکوه در همین محدوده خریداری شده قرار گرفته است.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید