اخبار استان

کشف یک قبضه اسلحه غیر مجاز در شهرستان بافق

کشف یک قبضه اسلحه غیر مجاز در شهرستان بافق

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافق از کشف یک قبضه اسلحه غیرمجاز در آن شهرستان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در ایست و بازرسی شب گذشته، مأموران اجرایی محیط زیست بافق با کمک و همکاری مامورأن پلیس آگاهی نیروی انتظامی یک قبضه اسلحه غیرمجاز از متخلفان کشف کردند.
در ادامه با توجه به متواری شدن متخلفان، اسلحه و پرونده جهت سیر مراحل قضایی در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید