اخبار استان

پايش زیست محیطی شبانه در شهرستان تفت

تيم نظارت و پايش اداره كل با همراهى رييس محیط زیست شهرستان تفت اقدام به تست و اندازه گيرى از يك واحد صنعتى مورد شكايت (صدا) کردند.
به گزارش روابط عمومى اداره کل حفاظت محيط زيست یزد؛ اين اندازه گيرى در نقاط مختلف و با بررسى و كارشناسى از فواصل صنعتى،مسكونى صورت گرفت كه در ادامه با استانداردهاى زيست محيطى مطابقت داده و در صورت احراز آلودگى به واحد اخطارهای لازم داده خواهد شد.


 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید