اخبار استان

سرشماری آهوی منطقه حفاظت شده کالمند بهادران(کالمند)

سرشماری آهو در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران ( کالمند) شهرستان مهریز طی یک روز انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، برنامه سرشماری آهو در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران ( کالمند) شهرستان مهریز با حضور ۱۶ نفر از کارشناسان و مأمورین اجرایی محیط زیست و همیاران محلی و دوستداران حیات وحش با برنامه ریزی قبلی در قالب ۷ گروه بوسیله  سه دستگاه خودرو و۴دستگاه موتورسیکلت صورت گرفت.
پس از پایان سرشماری ضمن ثبت مسیرها توسط دستگاه GPS، مشاهدات برای بررسی و برنامه ریزی های آتی در فرم های مربوطه درج شد.
لازم به ذکر است آهوی ایران در زمره گونه های حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست و در طبقه آسیب پذیر (VU) فهرست سرخ (IUCN) قرار دارد.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید