فراخوان و اطلاعیه ها

شنبه 5 تیر 1400 لینک ثبت نام متقاضیان در سامانه ستاد تسهیل برای دسترسی به سامانه ستاد تسهیل بر روی لینک نمایید.

https://tashil.stsm.ir


 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها