فراخوان و اطلاعیه ها

چهارشنبه 13 اسفند 1399 جشنواره مجازي ملي انسان و محيط زيست برای دریافت پوستر فراخوان و تیزر (کلیپ) نحوه شرکت در جشنواره مجازی ملی انسان و محیط زیست روی فایل های زیر کلیک نمایید.

پوستر جشنواره ملی انسان و محیط زیست

تیز جشنواره ملی انسان و محیط زیست
 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها