شماره تماس مدیران شهرستان ها

ردیف

نام واحد

شماره تلفن

آدرس

1

اداره حفاظت محيط زيست اردكان

03527223906

3223434

اردكان خيابان شهيد مطهري قبل ازمدرسه آسايش                                                                    

كدپستي :895184483- مرتضی عزیزی

2

اداره حفاظت محيط زيست میبد

03532351400

03527750600

بلوار بسیج- خیابان  بهارستان- جنب اداره آب و فاضلاب- کدپستی 8961994193- علی اکبر کارگر

3

اداره حفاظت محيط زيست ابرکوه

03532825209

03532820059

ابركوه خيابان شهيد رجايي روبروي آزمايشگاه مركزي                                                             

كدپستي: 8931967693 -حسن تیموری

4

اداره حفاظت محيط زيست تفت

03532632248

03532632249

میدان قدس- ابتدای جاده سفیدکوه- حسین عباسیان

5

اداره حفاظت محيط زيست مهریز

03532528302

03532528303

بلوار 7 تیر روبروی مخابرات- کدپستی 8981816114 -محمد رضا خدارحمی

6

اداره حفاظت محيط زيست بهاباد

03532473046

میدان جانباز- کدپستی 8976138716 -علی اصغر شریعتی

7

اداره حفاظت محيط زيست بافق

32423943

بافق خيابان شهيد تفكري                                                                                                            

كدپستي: 6474-897171- سید جلال موسوی

8

اداره حفاظت محيط زيست خاتم

03532573700

خاتم خيابان شهدا جنب مسجد صاحب الزمان کد پستی 8988143869

حجت ا... عشایری پناه

سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید