آیینه رسانه ها

مردمی سازی امور محیط زیست الزامی است

مردمی سازی امور محیط زیست الزامی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد بیان کرد: مردمی سازی امور و استفاده از ظرفیت مردم در حفاظت محیط زیست یکی از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست است.

به گزارش خبرنگار رکنا از یزد؛ سیدرضا نورانیان در نشست دستیاران مردمی سازی دستگاه های حوزه عمرانی و خدمت رسان استان یزد با اشاره به برخی از برنامه های مشارکتی در حوزه محیط زیست، گفت: جلب مشارکت حداکثری مردم در امور حفاظتی محیط زیست در قالب قرق های اختصاصی، سرشماری حیات وحش و همیاران محیط زیست، خانه های محیط زیست و ... می تواند این اداره کل را در حفاظت و حراست از مناطق تحت مدیریت و اجرای طرح های آموزشی یاری نماید، و این رویکرد باید کماکان تداوم داشته باشد.
وی تصریح کرد: امکان پیشبرد بسیاری از امور صرفا به صورت دولتی با توجه به کمبود نیرو و امکانات ممکن نیست و حضور و مشارکت مردم در عرصه های زیست محیطی در حوزه های طبیعی و انسانی و آموزشی می تواند ما را در پیشبرد امور یاری نماید.
در ادامه پارسافر، دستیار مردمی سازی استاندار ضمن تشکر از ارائه گزارش مردمی سازی در حوزه محیط زیست خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم برای نخستین بار طرح «دستیار مردمی سازی» را مطرح و به دنبال استفاده حداکثری از دیدگاه ها و ظرفیت های مردمی است.
وی با اشاره به تجربیات موفقی از واگذاری برخی امور به مردم، تصریح کرد: با قرارگیری مردم در رأس امور و واگذاری امور به آن ها بسیاری از مسائل مرتفع و امور با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.

 
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"