آیینه رسانه ها

هزار میلیارد تومان صرف کاهش آلایندگی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی می‌شود

هزار میلیارد تومان صرف کاهش آلایندگی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی می‌شود

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: در بودجه امسال هزار میلیارد تومان در راستای کاهش آلایندگی‌ها و جلوگیری از تخریب و حفاظت از منابع طبیعی در کشور اختصاص دارد.
به گزارش ایرنا، امیرارسلان مهاجری طهرانی در جلسه کارگروه پسماند یزد با اشاره به اینکه دولت و مجلس توجه خاصی به محیط زیست دارد، افزود: مشارکت بخش‌خصوصی در کنار بودجه دولتی برای اهداف زیست محیطی ضروری است.
وی ادامه داد: این صندوق با بهره‌گیری از منابع مالی در کنار ابزارهای قانونی با همراهی و مشارکت بخش خصوصی برای توسعه پایدار و حفاظت همه جانبه از محیط زیست فعالیت دارد که تاکنون اقدام‌های مناسبی را در ماموریت های تعریف شده انجام داده است .
این مسوول اظهار کرد: بر اساس قوانین، تمامی جرایم، خسارت، مالیات‌ها  و منابعی که به حساب صندوق واریز می‌شود در مسائل محیط زیست و جلوگیری از تخریب‌ها هزینه می‌شود.
مهاجری طهرانی گفت: صندوق ملی محیط زیست با هدف کمک به بهبود وضعیت و حفاظت و توسعه پایدار منابع طبیعی و تنوع زیستی در کنار کاهش آلایندگی‌ها به همراهی فعالان اقتصادی، همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیاز دارد و زمینه آن در مناطق مختلف کشور برای همکاری فراهم است .
وی به اهمیت مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و حمایت و همراهی مالی صندوق با همکاری بخش خصوصی به عنوان یک اولویت اشاره کرد و گفت: یزد در این زمینه اولین استانی  است که اقداماتی را انجام داده و تا پایان امسال اجرایی می‌شود.
با توجه به ضرورت توجه به مقوله حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، صندوق ملی محیط زیست در سال ۱۳۹۳  با هدف کمک به کاهش آلاینده‌های محیط‌زیستی جلوگیری از تخریب، حفاظت از منابع طبیعی و احیاء و بهره برداری پایدار از منابع پایه و محیط زیست و تنوع زیستی تاسیس شد.
این صندوق یک نهاد عمومی غیردولتی است که با تجهیز منابع پولی از محل و در آمارهای  مربوط به گردش مالی و فعالیت‌های صندوق و سایر درآمدها به استفاده از این منابع در راستای سرمایه‌گذاری‌های حافظ محیط زیست و پرداخت تسهیلات در راستای اهداف صندوق می پردازد.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید