اخبار استان

بررسی طرح های مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی در استان یزد

بررسی طرح های مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی در استان یزد

معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان محیط زیست استان یزد از صدور مجوز استقرار 3 مورد  طرح های مشمول  ارزیابی زیست محیطی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، محمد رضا کوچک زاده گفت: به منظور بررسی و اظهار نظر زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی در سال 1399، تعداد 9 مورد گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های مشمول به این اداره کل واصل که 3 مورد منجر به صدور مجوز استقرار و مابقی در سازمان متبوع در حال بررسی است.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید