اخبار استان

پایش و نظارت بر آزمایشگاههای معتمد استان یزد در سال گذشته

پایش و نظارت بر آزمایشگاههای معتمد استان یزد در سال گذشته

رئیس اداره آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست استان یزد از انجام 70 مورد پایش و نظارت بر آزمایشگاههای معتمد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، مژگان رضوانفر در این خصوص گفت: به منظور نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کارشناسان این اداره کل در طی سال 1399 تعداد 70مورد پایش در قالب (پایش از مکان آزمایشگاهها، پایش در محل اندازه گیری و پایش بمنظور انجام  اندازه گیری و تست مقایسه ای ) انجام داده اند.
این مقام مسئول در ادامه افزود: در حال حاضر 13آزمایشگاه معتمد تحت نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان مشغول به فعالیت هستند.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید