اخبار استان

شناسایی و پایش منابع و صنایع آلاینده خاک در استان یزد

شناسایی و پایش منابع و صنایع آلاینده خاک در استان یزد

معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان یزد از شناسایی و پایش منابع و صنایع آلاینده خاک در استان  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، محمدرضا کوچک زاده تصریح کرد: ورود انواع مواد و آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های انسانی و صنعتی به درون خاک از جمله مشتقات نفتی، فلزات سنگین و مواد آلی سبب تغییر کیفیت آن شده و این مهم موجب تغییر ماهیت فیزیکی و شیمیایی خاک و در نتیجه آلودگی آن می¬شود.
وی  گفت: به منظور اجرای قانون حفاظت از خاک و با توجه به تأکید ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و به منظور تحقق مبانی حفاظت از خاک در استان یزد، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اقدام به شناسایی و پایش منابع و صنایع آلاینده خاک کرده و نمونه برداری و آنالیز منابع مذکور از نظر عناصر سنگین و شاخص‌های مرتبط دیگر را به انجام می رساند.
این مقام خاطر نشان ساخت؛ شماره تلفن 03538253303 داخلی 134 آماده دریافت گزارشات مربوط به دفع غیر اصولی و نامناسب هرگونه منابع آلاینده به خاک است.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید