اخبار استان

پايش و بازرسى واحدهاى صنعتى شهرستان اشكذر

رییس اداره نظارت و پایش حفاظت محیط زیست از پایش و بازرسی واحدهای صنعتی اشکذر بصورت دوره ای خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل حفاظت محيط زيست استان یزد، در ادامه بازدیدهای دوره ای، رؤساى ادارات نظارت و پايش و شهرستان اشكذر از واحد مورد شكايت مردمی و آلاينده بازديد بعمل آوردند.
در این بازدید، واحد مورد شکایت علی رغم دريافت اخطار، همچنان آلودگى آن استمرار داشت كه جهت روند قانونی به مراجع قضايى(دادگاه) معرفی شد.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید