اخبار استان

بازدید از یک واحد کاشی و سرامیک مستقر در شهرستان اشکذر

فرماندار اشکذر به همراه رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان از یک واحد کاشی و سرامیک بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، فرماندار اشکذر به همراه رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان از یک واحد کاشی و سرامیک بازدید و در جریان مهمترین مسائل و مشکلات مرتبط با این واحد صنعتی قرار گرفت. در این بازدید در خصوص بررسی مسائل مرتبط با محیط زیست بحث و تبادل نظر شد.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید