اخبار استان

گشت و پايش شبانه از شهرك صنعتى يزد

در گشت و پایش شبانه از شهرک صنعتی یزد به واحدهای آلاینده اخطار داده شد.
به گزارش روابط عمومى حفاظت محيط زيست یزد، تيم نظارت و پايش اداره كل از واحدهاى شهرك صنعتى يزد و منطقه ويژه اقتصادى بصورت شبانه بازديد بعمل آوردند.
در اين بازرسى، شركت هاى آلاينده شناسايى و به واحدهاى متخلف اخطار داده شد.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید