اخبار استان

افزایش جمعیت گورخر منطقه حفاظت شده کالمند بهادران نقطه امیدی برای احیای گورخر ایرانی

افزایش جمعیت گورخر منطقه حفاظت شده کالمند بهادران نقطه امیدی برای احیای گورخر ایرانی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز از سرشماری جمعیت گورخر منطقه حفاظت شده کالمند بهادران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، خواجه در این خصوص اظهار داشت: سرشماری جمعیت گورخرهای طبیعت منطقه حفاظت شده کالمند بهادران، با برنامه ریزی قبلی و حضور کارشناسان و محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز در قالب 4 گروه 2 نفره طی یک روز انجام شد.
وی افزود: پس از پایان آمار برداری، ضمن ثبت مسیرها توسط دستگاه GPS، مشاهدات درج شده در فرم ها بررسی و جمع بندی شد. نتیجه سرشماری، نشان دهنده حضور 61 رأس گورخر ایرانی به صورت کاملاً آزاد، در زیستگاههای منطقه می باشد.
خواجه گفت: با توجه به بهبود شرایط منطقه و سازگاری گونه با زیستگاه، در سال جاری شاهد زادآوری 14 رأس گورخر بودیم که این نشان از موفقیت احیای این گونه ارزشمند در زیستگاههای طبیعی منطقه است.

 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها