اخبار استان

تقدیر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست از کسب رتبه دستگاه برگزیده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست یزد در جشنواره شهید رجایی

تقدیر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست از کسب رتبه دستگاه برگزیده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست یزد در جشنواره شهید رجایی

عیسی کلانتری با اهدای لوح سپاس از نیره پورملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد در پی کسب رتبه دستگاه برگزیده در جشنواره شهید رجایی تقدیر نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، متن تقدیر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور به شرح ذیل می باشد:
با عنایت به اهمیت ارج گذاری به خدمات صادقانه و موثر در نظام جمهوری اسلامی و نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد واحدهای تابعه سازمان و از آنجا که در اجرای مواد 81 و82 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعملهای اجرایی مربوطه و بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد انجام شده در سطح دستگاههای اجرایی آن استان در سال 1399 به عنوان دستگاه برگزیده و ویژه تقدیر انتخاب شده اید، بدینوسیله از جنابعالی و همکاران محترم تشکر و قدردانی به عمل می آید.
از خداوند متعال موفقیت شما در انجام وظایف و خدمت به محیط زیست کشور خواستارم.

 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها