اخبار استان

پایش زیست محیطی از واحدهای دارای سد باطله در استان یزد

پایش زیست محیطی از واحدهای دارای سد باطله در استان یزد

رئیس اداره امور آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست یزد از بررسی وضعیت زیست محیطی واحدهای دارای سد باطله در استان یزد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، رضوانفر در این باره گفت: به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای دارای سد باطله، جمعی از کارشناسان این اداره کل و شهرستان میبد از واحدهای مشمول بازدید بعمل آوردند.
وی افزود: طی پایش انجام شده واحدهای مذکور ملزم به رعایت ضوابط زیست محیطی به منظور کاهش اثرات ناشی از فعالیت بر منابع آب و خاک شدند.
گفتنی است سدهای باطله، سازه های مهندسی یا سنتی بر روی سطح زمین است که به منظور تخلیه، انباشت و نگهداری آب، پساب، لجن یا مواد جامد ایجاد می شوند تا از رهاسازی کنترل نشده آنها ممانعت به عمل آید.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها