اخبار استان

پیشگیری و کنترل بیماری های حیات وحش یکی از ارکان حفاظت پایدار است

پیشگیری و کنترل بیماری های حیات وحش یکی از ارکان حفاظت پایدار است

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست استان یزد پیشگیری و کنترل بیماری های حیات وحش را یکی از ارکان حفاظت پایدار دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، حجت دهقان در این خصوص اظهار داشت: از جمله مهمترین تهدیدات زیستی حیات وحش کشور، رخداد بیماری های مسری و کشنده در جمعیت های حیات وحش به ویژه علفخواران است، بنابراین با توجه به اهمیت حفاظتی این گونه های ارزشمند، پیشگیری و کنترل بیماری در این جمعیت ها و به دلیل رخداد تلفات بالای ناشی از بیماری، یکی از ارکان حفاظت پایدار به شمار می رود.
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: اصلی ترین عامل رخداد بیماری در حیات وحش، انتقال عامل بیماری از حیوانات اهلی به ویژه دام های موجود در داخل و مجاور مناطق تحت مدیریت به حیات وحش می باشد که این انتقال عمدتاً از طریق استفاده از آبشخور و چراگاه مشترک صورت میگیرد. بنابراین اقدامات پیشگیرانه در دام های اهلی به ویژه از طریق واکسیناسیون، به صورت غیر مستقیم منجر به پیشگیری از رخداد بیماری در حیات وحش خواهد شد. به طور مثال شایعترین و کشنده ترین بیماری در حیات وحش ppr بوده که براحتی از طریق واکسیناسیون اصولی در دام های اهلی قابل پیشگیری است.
وی در ادامه افزود: از سایر بیماری های حیات وحش خصوصاً در گونه های گوشتخوار میتوان به بیماری مهلک دیستمپر اشاره کرد که در گونه ی ارزشمند پلنگ ایرانی مشاهده شده و قابلیت درمان نداشته و در صورت زنده ماندن، علائم عصبی این بیماری غیر قابل برگشت بوده و این حیوانات به عنوان ناقل برای سایر گونه های هدف به شمار میروند. این بیماری بیشتر از طریق سگ های ولگرد و گله انتقال می یابد.

 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها