اخبار استان

پایش و اندازه گیری واحدهای شن و ماسه حوزه شهرستان یزد در دو ماهه اخیر

پایش و اندازه گیری واحدهای شن و ماسه حوزه شهرستان یزد در دو ماهه اخیر

معاون نظارت و پايش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد از پایش و اندازه گیری واحدهای شن و ماسه حوزه شهرستان یزد در خرداد و تير سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، کوچک زاده گفت: به منظور پایش دوره ای از صنایع آلاینده زیست محیطی، تیم نظارت و پایش و آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست در دو ماهه اخیر از 17 واحد تولید شن و ماسه در حوزه شهرستان یزد بطور کامل بازدید بعمل آوردند که  4 واحد شن و ماسه در زمان بازدید غیرفعال بودند و پایش مجدد آنها در دستورکار تیم پایش این اداره کل قرار خواهد داشت.
وی اظهار داشت: در این پایش گروهی در 13 واحد فعال، اندازه گیری ذرات معلق محیطی با استفاده از دستگاه  TSI انجام  و در بررسی نتایج تست انجام شده، آلودگی شدید این واحدهای صنعتی محرز تشخیص داده شد و ضمن ادامه قرار گیری نام این واحدها در فهرست صنایع آلاینده، موضوع از طریق مراجع قضایی در دست پیگیری قرار گرفت.
معاون نظارت و پايش اداره کل حفاظت محیط زیست افزود: ضروریست کلیه واحدهای شن و ماسه ضمن ثبت نام در سامانه جامع پایش محیط زیست انسانی به آدرس https://iranemp.ir/login ، اطلاعات مربوطه را تکمیل و اقدامات زیست محیطی لازم برای رفع آلودگی ها را بعمل آورند.
 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها