اخبار استان

مکانیزه نمودن تهیه فهرست صنایع آلاینده

مکانیزه نمودن تهیه فهرست صنایع آلاینده

با توجه به یکی از اهداف مهم ایجاد سامانه جامع محیط زیست کشور، فرآیند تهیه فهرست صنایع آلاینده مکانیزه می شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، با توجه به تاکید ریاست سازمان حفاظت محیط زیست بر اجرایی شدن کلیه مراحل تدوین فهرست بطور سیستماتیک، به اطلاع آن دسته از مراکز تحت نظارت (مندرج در فهرست صنایع آلاینده) که تاکنون در سامانه ثبت نام نکرده اند می رساند جهت خوداظهاري و تکمیل بخش هاي موجود در کاربري مرکز اقدام کنند.
مراحل ثبت مرکز ( از سوي مسئول واحد تکمیل شود):
-    ثبت نام و ایجاد حساب کاربري به آدرس https://iranemp.ir
          نحوه ي ثبت نام در سامانه و شماره تماس هاي پشتیبانی جهت رفع هرگونه ابهام احتمالی در
          صفحه اصلی قابل ملاحظه و بهره برداري است.
-    پس از تایید حساب کاربري تکمیل بخش هاي ذیل:
-    مشخصات عمومی(شامل اطلاعات مرکز، مدیر عامل، آدرس کارخانه و دفتر مرکزي)
-    مدیریت انبارش ضایعات
-    تعطیلی مراکز
-    مدیریت پسماند
-    بخش تخصصی مراکز
-    مدیریت پساب
-    بخش منابع انسانی
-    بخش مصرف آب و انرژی
-    مدیریت زیست محیطی و فضاي سبز
ضمناً جهت ورود به سامانه از مرورگر هاي Browser   Google chrome و یا  Mozilla firefox بروزرسانی شده استفاده شود. همچنین ظرف مدت حداکثر دو روز از تاریخ ثبت نام در سامانه توسط مراکز و قبل از ارسال پیامک و ایمیل، دسترسی کاربران از طریق سازمان حفاظت محیط زیست فعال می شود و کاربران می توانند با نام کاربري ایجاد شده و پسورد انتخابی، وارد سامانه شوند و نسبت به تکمیل اطلاعات بخش اقدام نمایند.
شایان ذکر است اطلاعات تکمیل شده ملاك عمل خواهد بود و مسئولیت مستقیم صحت اطلاعات ثبت شده بر عهده بالاترین فرد مسئول در واحد صنعتی است و ادارات کل حفاظت محیط زیست هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهند داشت.
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید