اخبار استان

مهمترین دستاوردهای محیط زیست یزد پیرامون قرق های اختصاصی در یکسال گذشته

مهمترین دستاوردهای محیط زیست یزد پیرامون قرق های اختصاصی در یکسال گذشته

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد به تشریح مهمترین اقدامات انجام شده و دستاوردها پیرامون قرق های اختصاصی در یکسال گذشته در استان پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، نیره پورملائی در این خصوص گفت: استان یزد استان پهناوری است و  ۱۵ منطقه تحت مدیریت محیط زیست در آن وجود دارد و اولین استانی است که از توان بخش خصوصی در قرق اختصاصی استفاده کرد.
وی اظهار داشت: استان یزد تجربه موفق در خصوص قرق های اختصاصی را در کشور دارد و ۱/۸ درصد خاک استان یزد توسط بخش خصوصی در قالب قرق های اختصاصی با نظارت محیط زیست مورد حفاظت قرار گرفته است.
این مقام مسئول گفت: پایش دوره ای قرق های اختصاصی و تنظیم گزارشات کارشناسی، سرشماری بهاره و پاییزه قرق ها به منظور بررسی روند تغییرات جمعیت وحوش منطقه، نظارت بر روند انجام مطالعه ظرفیت برد تغذیه ای قرق های اختصاصی، توسعه صنعت گردشگری به ویژه در بحث بین المللی با ورود 20 گردشگر خارجی در قرق ها، رونق اکوتوریسم در استان و ارزآوری پایدار بدون آسیب رساندن به منابع فیزیکی و زیستی و شناسایی زیستگاههای آزاد و مستعد استان جهت واگذاری قرق های اختصاصی جدید از مهمترین اقدامات انجام شده و دستاوردهای این اداره کل پیرامون قرق های اختصاصی در یکسال گذشته است.
وی افزود: خوشبختانه آمارها در یزد نشان می دهد که با واگذاری قرق های اختصاصی به جوامع محلی با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، درصد رشد جمعیت حیات وحش بالا رفته و این گامی است در جهت حفظ گونه های جانوری که با آن می توان به توسعه پایدار دست پیدا کرد.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید