اخبار استان

پایش شبانه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از صنایع کاشی و فولاد شهرک صنعتی مهریز

پایش شبانه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از صنایع کاشی و فولاد شهرک صنعتی مهریز

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد بهمراه تیم نظارت و پایش بصورت شبانه از صنایع کاشی و فولاد شهرک صنعتی مهریز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، نیره پورملائی در این بازدید شبانه از صنایع کاشی و فولاد شهرک صنعتی مهریز گفت: برخی واحدها وضعیت بسیار مناسبی به لحاظ رعایت ضوابط زیست محیطی داشتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد در ادامه اظهار داشت: متأسفانه برخی دیگر از واحدها علیرغم دادن مهلت قانونی، پایبندی به رعایت ضوابط نداشتند و پیگیری از طریق معرفی به مراجع قضایی تا رفع کامل آلایندگی ادامه خواهد داشت.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید