اخبار استان

دخالت انسان در طبیعت و اثرات آن بر پرندگان مهاجر

دخالت انسان در طبیعت و اثرات آن بر پرندگان مهاجر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، دوباره پاییز و دوباره شروع فصل مهاجرت، برخی پرندگان برای گذراندن زمستان از مناطق سرد شمالی به سمت عرض های گرم جنوبی پرواز می کنند. مراسم با شکوه و زیبای کوچ پرندگان مهاجر نشانه عظمت و شکوه بی وصف طبیعت است.
گاهی دسته های بزرگی که به شکل ۸ بر فراز آسمان آبی و زیبای کویر در حال پروازند را می شود دید ولی باز هم انسان و دخالت آن در طبیعت، عرصه را بر این پرندگان زیبا تنگ کرده است، متأسفانه بسیاری از ایستگاها و زیستگهای آبی که در طول مسیر مهاجرت در استان یزد و در فلات مرکزی ایران  وجود داشتند و مکانی برای استراحت آنها بودند به دلیل حفرچاهای عمیق و نیمه و عمق و کاهش سطح آب سفره های زیر زمینی نابود شده اند و دیگر این پرندگان جایی برای استراحت و تجدید قوا ندارند و اگر شانس بیاورند و از خستگی و تشنگی تلف نشوند در هر مکان و هر جایی برکه کوچکی دیدند فرود می آیند حتی در مواردی مشاهده شده، در استخرهای پارک های وسط شهر و استخرهای منازل مسکونی فرود آمده و این موضوع باعث آسیب پذیری آنها شده و در مواردی این پرندگان ضعیف مورد اصابت گلوله انسان ناآگاه قرار گرفته و کشته و یا زخمی می شوند.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید