اخبار استان

بازدید سرزده از واحدهای فولادی مستقر در شهرک فولاد اشکذر

در راستای ادامه نظارت و پایش بر فعالیت واحد های مستقر واقع در شهرک فولاد اشکذر، بازدید سرزده ای از واحدهای فولادی واقع در این شهرک صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، خوشبختانه با توجه پیگیری های صورت گرفته در دو سال گذشته و اقدامات مثبت واحد های این شهرک در جهت نصب سیستم های کنترل آلودگی جدید و یا ارتقا سیستم های موجود، میزان انتشار آلودگی در این شهرک کاهش بسیار چشمگیری داشته و اکثر واحد ها به لحاظ رعایت الزامات زیست محیطی در وضعیت مناسبی قرار گرفته اند.
امید است با ادامه پیگیری های این اداره کل و همچنین همکاری و همراهی واحدهای فولادی شهرک شاهد ادامه این روند در منطقه باشیم.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید