اخبار استان

پایش زیست محیطی واحدهای شن و ماسه در شهرستان میبد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میبد از پایش زیست محیطی واحدهای شن و ماسه در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، واحدهای تولید شن و ماسه در شهرستان میبد مورد پایش قرار گرفتند و دو واحد آلاینده به دلیل آلودگی و عدم رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی به مراجع قضایی معرفی شدند.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید