اخبار استان

اتمام سرشماری بهاره قرق های اختصاصی استان یزد

سرشماری بهاره علف خواران وحشی در ۳ قرق مصوب استان یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، تخمین جمعیت علفخواران وحشی قرقهای اختصاصی روباز، علی آباد چهل گزی و دربید  با برنامه ریزی و نظارت کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد و نیز با همکاری محیط بانان، قرق بانان و همیاران محلی مورد اعتماد در قالب ۳۴ تیم متبحر (پیاده و سواره)  انجام شد.
نتایج این سرشماری ها حاکی از آن است که در  مجموع روند تغییرات جمعیت (نسبت به بهار سال گذشته) در گونه های علفخواران وحشی ( بز وحشی و گوسفند وحشی)  افزایشی بوده، که تدابیر در نظر گرفته شده جهت بهبود حفاظت فیزیکی، بارشهای جوی اخیر و پوشش گیاهی مطلوب مراتع از مهمترین دلایل این موضوع است.
گفتنی است سرشماری قرقهای اختصاصی در استان یزد از سال ۱۳۹۵ شروع شده  و طی سالهای گذشته به مرور با کسب تجارب بیشتر (در خصوص مسیرهای سرشماری، توپوگرافی مناطق و ...) دقت سرشماری نیز  هرساله بهبود یافته است.
شایان ذکر است تخمین جمعیت علفخواران وحش قرق های اختصاصی استان در دو نوبت بهار و پاییز انجام می شود.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید