اخبار استان

سومین بخش از نمونه های بافتی اخذ شده از گونه های مختلف جانوری استان یزد به سازمان مرکزی ارسال شد

سومین قسمت نمونه های تهیه شده از بافت حیوانی گونه های مختلف حیات وحش استان یزد، جهت نگهداری در بانک ژن به سازمان مرکزی ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در طی این پروژه، ۶۶ نمونه بافت حیوانی از گونه های مختلف حیات وحش شاخص، آسیب پذیر و در معرض خطر انقراض استان که بر اثر عوامل مختلفی از جمله تلفات جاده ای، بیماری، شکار و غیره تلف شده بودند تهیه و در سه قسمت به سازمان مرکزی ارسال شد.
خاطر نشان می سازد؛ تشخیص گونه ها از یکدیگر با استفاده از تکنیک های پیشرفته مولکولی، انجام مطالعات ژنتیک جمعیت و مدیریت گونه های جانوری از مهمترین مزایای ایجاد بانک ژن محسوب می شود.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید