اخبار استان

توسعه صنایع کم‌آبخواه اولویت استان یزد

میزگرد و نشست خبری بررسی صنایع آلوده‌کننده منابع آب و محیط زیست با تاکید بر بازچرخانی و تصفیه پساب واحدهای تولیدی در استان یزد برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، رضوانفر رییس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست یزد گفت: مدیریت منابع آبی موجود به خاطر شرایط خاص استان باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک امر حیاتی در حفظ وضعیت موجود قرار گیرد.
وی افزود: باید در  استان صنایعی مستقر و به فعالیت مشغول شوند که کم‌آبخواه باشند، در این شرایط خاص کویری و کم‌آبی موجود ، فعالیت صنعت کاشی و فولاد که آب‌بر است توجیه زیست محیطی ندارد.
رضوانفر ادامه داد: باید برای توسعه یزد، صنایع با دانش فنی بالا و متناسب با شرایط کم‌آب استان در اولویت قرار گیرد، علاوه بر آن در شرایط موجود بارچرخانی آب در شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی با بهره‌گیری از دانش روز نیز به خاطر وضعیت کم آبی استان ضروری است.
رضوانفر تاکید کرد: کار نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی به صورت منظم و مستمر در چارچوب مقررات به صورت خوداظهاری مسوولان واحدها و همچنین بازدیدهای شبانه روزی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ منابع آبی و خاکی توسط کارشناسان مرتبط  رصد و پایش می‌شود.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید