اخبار استان

تحویل یک رأس بزغاله وحشی سرگردان به سر محیط بانی ارسستان

یک رأس بزغاله وحشی که در دشت سرگردان و از کوه فاصله پیدا کرده بود توسط دوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست بافق تحویل داده شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، بنا به گزارش تلفنی دو نفر از اهالی روستای دولت آباد منطقه سبز دشت بافق مبنی بر مشاهده  یک رأس بزغاله وحشی ماده که در دشت سرگردان و از کوه فاصله پیدا کرده بود، محیط بانان منطقه حفاظت شده کوه بافق با حضور در محل بزغاله را تحویل و پس از دو روز تیمار داری، انجام معاینات دامپزشکی و اطمینان از سلامت گونه، حیوان در زیستگاه طبیعی اش رها سازی شد.

 
بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید