.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
فراخوان و اطلاعیه ها
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
نحوه واگذاری پسماندهای برقی و الکترونیکی
 اولویت های پژوهشی معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
 اولویت های پژوهشی سال 97 محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان یزد
اولویت های پژوهشی سال 97 بخش طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
شیوه نامه شرایط عمومی صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه آزمایشگاههای معتمد
شیوه نامه های داخلی سیاست گذاری و راهبردی آزمایشگاههای معتمد
اطلاعیه آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
فرم خوداظهاری پسماند (برنامه عملیاتی مدیریت اجرائی  پسماند های صنعتی و ویژه )
فرم تعیین مشخصات پسماندهای ویژه و صنعتی
اولویت های پژوهشی و مطالعاتی محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان یزد
فرم خوداظهاری پسماندهای برقی و الکترونیکی
ابلاغ آیین نامه جدید خوداظهاری در پایش آلودگی های محیط زیست
تعرفه های خدمات آزمایشگاهی محیط زیست (موضوع موصوبه شماره 381 شورای عالی حفاظت محیط زیست )
آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک
اطلاعیه ممنوعیت خرید و فروش حیات وحش
لیست آزمایشگاههای معتمد اداره حفاظت محیط زیست استان یزد
1