فراخوان و اطلاعیه ها

شنبه 24 مهر 1400 فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار پسماندهای ویژه و صنعتی برای دسترسی به فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار پسماندهای ویژه و صنعتی اینجا کلیک نمایید.
 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها