فراخوان و اطلاعیه ها

دوشنبه 20 بهمن 1399 چهارمين کنفرانس حکمراني و سياستگذاري عمومي برای دریافت فایل اطلاع رسانی چهارمين کنفرانس حکمراني و سياستگذاري عمومي اینجا کلیک نمایید.
 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها