فراخوان و اطلاعیه ها

استاندارد ملي سيستم هاي پايش لحظه اي
دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی صنایع
فراخوان عمومی درخصوص شناسایی فعالین عرصه بازسازی خاک‌های آلوده
جشنواره مجازي ملي انسان و محيط زيست
بسته های آموزشی توسعه سواد محیط زیستی
چهارمين کنفرانس حکمراني و سياستگذاري عمومي
 فراخوان عمومی 10-99 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی  (گلخانه ای، دامپروری و شیلاتی)
گزارش عملکرد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی
ضرورت تکميل و به روز رساني اطلاعات پسماند در سامانه جامع محيط زيست انساني تا تاريخ 99/11/15
اپلیکیشن تاک (تغذیه، ایمنی، کرونا)
اولویت های پژوهشی  اداره حفاظت محیط زیست در سال 1398
ابلاغ ضوابط خوداظهاری در پایش آلاینده های زیست محیطی ( ویرایش اردیبهشت 98)
الزام واحدهای صنعتی به ثبت نام در سامانه مدیریت جامع پسماند
اطلاعیه راه اندازی سامانه جامع مدیریت پسماند
نحوه واگذاری پسماندهای برقی و الکترونیکی
1
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها