فراخوان و اطلاعیه ها
اولویت های پژوهشی این اداره حفاظت محیط زیست در سال 1398
ابلاغ ضوابط خوداظهاری در پایش آلاینده های زیست محیطی ( ویرایش اردیبهشت 98)
الزام واحدهای صنعتی به ثبت نام در سامانه مدیریت جامع پسماند
اجرای طرح ملی فشار خون در سطح کشور
اطلاعیه راه اندازی سامانه جامع مدیریت پسماند
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
نحوه واگذاری پسماندهای برقی و الکترونیکی
 اولویت های پژوهشی معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
شیوه نامه شرایط عمومی صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه آزمایشگاههای معتمد
شیوه نامه های داخلی سیاست گذاری و راهبردی آزمایشگاههای معتمد
اطلاعیه آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
فرم خوداظهاری پسماند (برنامه عملیاتی مدیریت اجرائی  پسماند های صنعتی و ویژه )
فرم تعیین مشخصات پسماندهای ویژه و صنعتی
اولویت های پژوهشی و مطالعاتی محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان یزد
فرم خوداظهاری پسماندهای برقی و الکترونیکی
ابلاغ آیین نامه جدید خوداظهاری در پایش آلودگی های محیط زیست
تعرفه های خدمات آزمایشگاهی محیط زیست (موضوع موصوبه شماره 381 شورای عالی حفاظت محیط زیست )
آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک
اطلاعیه ممنوعیت خرید و فروش حیات وحش
لیست آزمایشگاههای معتمد اداره حفاظت محیط زیست استان یزد
1
سال 1398  سال رونق توليد