.
پیام مدیرکل
تمامي حقوق وب سايت متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است
سال 1398  سال رونق توليد
logo
انسان میبایست از طبیعت، مواهب و نعمات خداوندی که به عنوان امانت در اختیارش قرار دارد به اندازه نیاز و در راستای رشد، بالندگی و کمال خود، بهره وری و استفاده مناسب نموده و با کمترین خسران و تخریب این ودیعه را به آیندگان بسپارد تا امکان استمرار و تداوم حیات و زندگی نسلهای آینده فراهم شده و به مخاطره نیفتد. این موضوع مهم علاوه بر آنکه در شعائر دینی، قرآن و احادیث به آن اشاره شده در اصل پنجاهم قانون اساسی نیز تاکید گردیده که حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی و اقدام به هرگونه فعالیتی که موجبات تخریب و آلودگی غیر قابل جبران محیط زیست را فراهم نماید ممنوع می باشد. با توجه به اینکه کسانی که مبادرت به این امر می کنند به نوعی باعث تضییع حقوق سایر شهروندان می گردند، لذا توصیه می شود همگان به این اصل مهم در برنامه ریزی های خرد و کلان خود توجه کافی را مبذول داشته و به آن عمل نمایند؛ تا ان شاءالله شاهد رشد و ارتقاء شاخص های سلامتی، کاهش مخاطرات زیست محیطی و آلودگیها از یک سو و توسعه اقتصادی – اجتماعی جامعه توأم با فزونی و توسعه مشارکتهای مردمی و فرهنگ زیست محیطی همراه با پایداری و توازن در امر توسعه و حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی (آب، خاک،‌ هوا)‌ از سوی دیگر باشیم.

اميد است با عنايت مسئولين و آحاد مردم بستر مناسبي جهت بهينه سازي و احيا محيط زيست استان به گونه اي فراهم آيد تا در سريعترين زمان ضمن دستيابي به مراحل پيشرفت علم و صنعت، بتوانيم در محيط زيستي سالم زندگي كرده و آن را به عنوان ميراثي جاودان به نسل هاي آتي واگذار نماييم.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *