.
پرسشهای متداول
1399/5/7 سه‌شنبه
1391/11/23 دوشنبه

محیط طبیعی


ضوابط نگهداری اجزاء حیات وحش نظیر شاخ، تروفه، تاکسیدرمی، و ... به چه صورت می باشد؟
بر اساس مقررات زیست محیطی نگهداری هرگونه اجزاء حیات وحش نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و نگهداری بدون مجوز جرم محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

آموزشنحوه تشکیل سمن های زیست محیطی چگونه است؟

برای تشکیل سمن های زیست محیطی باید طبق دستورالعمل ذیل اقدام گردد.
دستورالعمل تاسیس و صدور پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد


 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *