.
موقعیت جغرافیایی

محیط طبیعی


ضوابط نگهداری اجزاء حیات وحش نظیر شاخ، تروفه، تاکسیدرمی، و ... به چه صورت می باشد؟
بر اساس مقررات زیست محیطی نگهداری هرگونه اجزاء حیات وحش نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و نگهداری بدون مجوز جرم محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

آموزش


چگونگی کسب دریافت مجوز مدرسه طبیعت چگونه است؟
برای تاسیس مدارس طبیعت باید طبق دستورالعمل ذیل اقدام گردد.
دستورالعمل مجوز مدرسه طبیعت


نحوه تشکیل سمن های زیست محیطی چگونه است؟

برای تشکیل سمن های زیست محیطی باید طبق دستورالعمل ذیل اقدام گردد.
دستورالعمل تاسیس و صدور پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد


 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *